Fjærland bondelag har to gonger med fire års mellomrom arrangert Rundballefestival, i samarbeid med kunstnar Magne Vangsnes. Denne bloggen gjer eit forsøk på å samle stoff frå dei to festivalane i 2002 og 2006.

10 oktober 2006

Blir vi friskare av rundballar?


Plutseleg var rundballar blitt den store "snakkisen". Det begynte då prof. Per Fugelli påviste samanhengen mellom kulturlandskapet vi lever i og den psykiske helsa vår. Dette førte han ut i ein livleg debatt m.a med kunstnar Karl Erik Haar, i Her og nå, på P1. Så meldte Nationen at Universitet for miljø og biovitenskap (UMB) på Ås vil bruke 22 mill. på å forske på nettopp denne samanhengen mellom landskap og helse, eller for å seie det som på nettsidene til UMB, om vi bli friskare av rundballar. Rundballane blei og gjenstand for debatt mellom kommunalminister Åslaug Haga og arkitekt Finn Sandmæl på "Først og sist" 15. sept. 2006.

Ingen kommentarer: