Fjærland bondelag har to gonger med fire års mellomrom arrangert Rundballefestival, i samarbeid med kunstnar Magne Vangsnes. Denne bloggen gjer eit forsøk på å samle stoff frå dei to festivalane i 2002 og 2006.

25 februar 2007

Luftige rundballebilder


foto: Oddleiv Apneseth
Sist festival tok Eline initiativ til ei helikopter tur med m.a. fotograf i Bergens Tidende, Oddleiv Apneseth. Oddleiv har som kjend dokumentert både denne og foregåande festival, noko ein ser resultatet av på desse sidene. Når ein ser bort frå fjellturen over Endrefjellet, blei det få sjansar for publikum til å sjå Magne Vangsnes sitt rundballeverk ONN ovanifrå. Desto kjekkare er det å kunne presentere nokre av desse fantastiske bilete. Takk til Oddleiv som har stilt dei til disposisjon!


foto: Oddleiv Apneseth

foto: Oddleiv Apneseth

foto: Oddleiv Apneseth

08 januar 2007

Bilder frå Rundballe-vm


Bønder over rundballar.
Frå rundballe-vm.Foto: Marit Bendz